Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)


I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента                                                        ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"

2. Код за ЄДРПОУ                                                                              24126007

3. Місцезнаходження                                                                         61003, МIСТО ХАРКIВ, МАЙДАН КОНСТИТУЦIЇ, БУДИНОК 1 ОФIС 1

4. Міжміський код, телефон та факс                                                   +380675723922 0544631970

5. Електронна поштова адреса                                                            Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково

використовується емітентом для розкриття інформації                         specstroy.kh.ua

 

7. Вид особливої інформації                                               Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення


Директор, як одноосiбний орган виконавчої влади емiтента, 31.01.2017року прийняв рiшення про звiльнення головного бухгалтера Євсєєвої Лiлiї Юрiївни, наказ № 1-вк вiд 31.01.2017р. згiдно п.1 ст. 36 КЗпП України. Євсєєва Л.Ю. не володiє акцiями емiтента. У головного бухгалтера вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. На посадi головного бухгалтера Євсєєва Л.Ю. перебувала з 01.08.2005 року. На посаду головного бухгалтера замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

 

III. Підпис


1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Найменування посади                                                                               СТЕПАНЦОВ АНДРIЙ ВIТАЛIЙОВИЧ 

  ДИРЕКТОР                                                                                                 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

                                                                                                                   М.П.                31.01.2017

                                                                                                                                              (дата)

Tuesday the 28th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©