Повідомлення про виникнення особливої інформації Травень 2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"

2. Код за ЄДРПОУ

24126007

3. Місцезнаходження

61003, мiсто Харкiв, майдан Конституцiї, будинок 1, офiс 1

4. Міжміський код, телефон та факс

0675723922 0544631970

5. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

specstroy.kh.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2017 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди директоровi товариства на вчинення значних правочинiв (закупiвля тмц, обладнання) на суму до 2 000 000,00 грн. в перiод з 01.05.2017 по 30.04.2018 роки. Рiшення прийнято "за" - 100% голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Степанцов А.В.

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

30.04.2017

(дата)

Tuesday the 28th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©