Повідомлення про виникнення особливої інформації 2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"

2. Код за ЄДРПОУ

24126007

3. Місцезнаходження

61003, мiсто Харкiв, майдан Конституцiї будинок1, офiс 1

4. Міжміський код, телефон та факс

0675723922 0544631970

5. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.specstoy.kh.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення про укладання договору з ПАТ «Сумиобленерго» на постачання електроенергiї у 2018 роцi на суму 1500000,00грн. ; дата прийняття загальними зборами товариства рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів – 19.02.2018; гранична сукупна вартість правочинів -1500,0 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 2146,8 тис.грн.;співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) -69,87%;

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -100 шт; кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєстрованi для участi у загальних зборах 100 шт.; голосували «за» - 100, «проти» - 0

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Степанцов Андрiй Вiталiйович

директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

19.02.2018

(дата)

 

Wednesday the 7th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©